216 butik plus projesinde konut büyüklükleri

216 butik plus projesinde konut büyüklükleri