442 konut ve 78 farklı daire tipinden oluşan idili

442 konut ve 78 farklı daire tipinden oluşan idili