Kentsel Dönüşümde Devlet Desteği Nedir?

- Kategori: Kentsel Dönüşüm
Türkiye’de 2012 yılında başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği hız kesmeden devam ediyor.

Çıkan yasa kapsamında evini veya işyerini yenileyenlerin maddi yardımlardan yararlanma hakkı bulunuyor. Kentsel dönüşümde sunulan finansal destekler ve bu desteklerden kimlerin yararlanabildiği kanun maddelerinde net bir şekilde açıklanıyor.

Kentsel Dönüşümde Hangi Yardımlar Veriliyor?

Türkiye’de yenilenmesi gereken konut sayısı 6,5 milyon. Yasa kapsamında riskli binası yıkılan hak sahibi ve kiracılara yardım ve destekler veriliyor.

Kentsel dönüşümde finansal destekler; Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında veya riskli binalarda yaşayanlara talepleri doğrultusunda kira yardımı veriliyor veya bankalardan kullanılacak kredilere faiz desteği sağlanıyor.

  • Yasa kapsamında sunulan desteklerden yararlanabilmek için bakanlıkça lisanslandırılmış yetkili kuruluşlara başvuruda bulunarak bina için Deprem Risk Raporu alınması gerekiyor.

Raporun sonucunda binanın riskli olması ve raporun bakanlıkça onayının alınmasından sonra bina resmi olarak kentsel dönüşüm kapsamına alınmış oluyor. Anlaşmayla tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların malikleri ve kiracılar Kanun kapsamında yapılacak yardım ve desteklerden faydalanma hakkını elde ediyor.

Kentsel dönüşümde kira yardımı; Anlaşmayla tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar için hak sahiplerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkünse geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlindeyse bakanlıkça kararlaştırılan aylık kira yardımı yapılıyor.

  • Kira yardımı ödemelerinde riskli yapıda ikamet şartı aranıyor.
  • Kira yardımı 18 ay veriliyor.

Kentsel dönüşümde faiz desteği; Kanun kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı krediler için Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği sağlanıyor. Bakanlık bu aşamada başvuruda bulunan bankalarla protokol imzalıyor.

  • Bankalar, kredi başvurularını protokol hükümleri ve bankanın kredilendirme usul, esas ve mevzuatı çerçevesinde değerlendiriyor.

Banka kredi vermeyi uygun bulduğu başvuru sahiplerini ve aynı zamanda hak sahiplerinin listesini Bakanlığa bildiriyor. Başvurulan 6306 sayılı kanun kapsamında bakanlık tarafından değerlendiriliyor. Faiz desteğinden yararlanmasına karar verilenler için Bakanlık tarafından ilgili bankaya geri dönüş sağlanıyor.

  • Faiz desteği sağlanacak krediler için bankalar tarafından talep edilecek ek ücretler, sigorta ve benzeri giderler başvuru sahipleri tarafından ödeniyor.

Kanun kapsamında protokol imzalamış güncel banka listesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi internet sayfası üzerinden ulaşmak mümkün.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir