Konut Projeleri

    Anasayfa »
  1. Konut Projeleri

İnşaat projesinin tamamlanması sırasında kullanılan tüm bina planları, teknik şartnameler ve destekleyici belgeleri içerir. Bu belgeler çeşitli amaçlara hizmet eder. Birincisi, sahibi veya geliştiricinin ihtiyaçlarını inşaat sektöründe evrensel olarak anlaşılabilecek inşa edilebilir bir biçimde çevirmeye yardımcı olurlar. İkincisi, mal sahibinin projeyi teklif vermek üzere çıkartmasına ve yerel makamlardan izin almasına müsaade etmesidir. Ayrıca, yükleniciye projenin nasıl inşa edileceği konusunda kapsamlı talimatlar da sağlarlar.

Tamamlanmış bir dizi belge iki veya üç bileşenden oluşur. Tek bir sayfadan yüzlerce sayfaya kadar uzanan bina planları  çizimlerin en büyüğüdür ve kat planlarından seçimleri bitirmek için gereken her şeyi içerir. Ortalama boyutlu bir proje için planlar tipik olarak birkaç kısma bölünür. Planlar, yapısal, mekanik ve elektrik çizimlerini izleyen mimari çizimler ve yükseltiler ile devam eder

İnşaat belgelerinin mimar tarafından verildiği ve ev sahibi tarafından onaylanmış olması gereklidir. Yüklenici, ilgili müteahhitlere çizimleri gönderir ve bu müteahhitler işi tamamlamak için gerekli maliyeti tahmin çıkarır. Çoğu durumda, en düşük teklif verene proje verilir, ancak bazen takvim veya ilişkiler de bir etkiye sahip olabilir.

Konut Projeleri ve İnşaat Projeleri

İnşaat yöneticisinin iş tanımının ayrıntıları, yürütmenin inşaat firmasının hiyerarşisinde nereye gittiğine bağlıdır. İnşaat şirketinin CEO’su (CEO) gibi üst düzey bir yönetici, alt düzey çalışanların işlerini bildiklerini ve yaptıklarını garanti ederek şirketin çalışmasını sağlamakla yükümlüdür.

Bir alt düzey inşaat yöneticisi, inşaat sektöründeki uzmanlığına bağlı olarak bir dizi farklı iş unvanına sahiptir. Genellikle projeleri denetleme işi verilir, bununla birlikte her işin müşterinin beklentilerine uygun şekilde tamamlanmasını sağlar. Bunu yapmak için, genellikle iş ekipleri, malzeme tedarikçileri, müşteri ve kendi amirleri arasındaki ana temas olarak hareket eden bir ekip liderliğini yürütmek zorundadır. Bu tip çoğu inşaat yönetimi pozisyonunda, faturalar, değişim talepleri, sözleşmeler ve izin başvuruları gibi evrak işlerini tamamlamak gerekir. Projelerin ortaya çıkması uygulanma süreci ve bitim aşamasına kadar inşaat firmasının yönetimi altındadır. Proje hakkında detaylı veriler satış süresince eksiksiz olarak sunulmak zorundadır. İnşaat projeleri satış sonrasında da destek vermektedir.