SPK gayrimenkul tebliği yayınladı

- Kategori: Emlak Haberleri
@Proje Lansman

SPK, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Tebliğ Taslağı hazırlayarak kurumun internet sitesinde yayımladı

Sermaye Piyasası Kurulu, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Tebliğ Taslağı hazırlayarak kurumun İnternet sitesinde yayımladı.

SPK‘dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Bilindiği üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince ikincil mevzuatın bir kısmının ilk altı ay içinde bir kısmının da bu yılsonuna kadar tamamlanarak yürürlüğe konulması gerekmektedir.

Anılan Kanun hükmü uyarınca piyasalarımızın şeffaf, etkin, güvenilir ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanması amaçları da dikkate alınarak “Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” ile ülkemizde ilk defa düzenlenen ve Gayrimenkul yatırımlarının yatırım fonu yapısı kullanılarak finanse edilmesine ve bu yatırımlardan elde edilecek gelirlerden de katılma payı sahiplerinin yararlanmasına imkan sağlayan bir model olarak Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Tebliğ Taslağı” hazırlanarak Kurulumuzun İnternet sitesinde yayımlanmıştır.

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Tebliğ Taslağı’nda Temel olarak Gayrimenkul yatırım fonlarının kuruluş ve katılma payı ihracı ile bu fonların paylarının satılabileceği yatırımcıların niteliğine ilişkin esaslar düzenlenmekte,

Gayrimenkul yatırımlarının niteliği ve kapsamı belirlenmekte, Uluslararası Uygulamalar ve Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyumlu olarak fon portföylerinde yer alan varlıkların saklanmasına ilişkin esaslar düzenlenmekte, Fon portföyündeki gayrimenkul yatırımlarının değerlemesine ve katılma payı fiyatı belirlenmesine ilişkin esaslar belirlenmekte, Yatırımcılara ve Kurula yapılacak periyodik raporlamaların esasları düzenlenmektedir.

Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ Taslağı’nda Temel olarak, Yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelere paralel olarak mevut düzenlemeler yeniden ele alınmakta, Yurtdışı uygulamaları çerçevesinde swap sözleşmelerine, yabancı borsa yatırım fonlarına ve konvertibl dövize dayalı yeni endeks takip stratejileri belirlenmekte,Kamuyu aydınlatmaya ilişkin esaslar tekrar düzenlenmekte, Fonların kuruluş ve izahname onaylama süreçleri kolaylaştırılmaktadır”

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir